مسوول رسانه مرکزی حماس در خارج از فلسطین از درخواست دبیرکل حزب‌الله لبنان دال بر مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت المنار، جنبش حماس از طریق رافت مره، مسؤول رسانه مرکزی حماس در خارج از فلسطین اعلام کرد، با درخواست سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان موافق است که با هدف مقابله با "معامله قرن"، مخالفت با اسکان فلسطینیان و پایبندی به حق بازگشت خواستار گفت‌وگوی لبنانی- فلسطینی شده بود.

مره در بیانیه‌ای گفت، درخواست نصرالله به موقع بوده و این گفت‌وگو بهترین و قوی‌ترین وسیله برای مقابله با معامله قرن و پیامدهای آن به ویژه تحمیل اسکان فلسطینیان و پایان دادن به حق بازگشت است.

وی خواست گفت‌وگوی لبنانی - فلسطینی شامل دادن حقوق اجتماعی فلسطینیان موجود در لبنان به آنها و همکاری برای برقراری امنیت و ثبات باشد.

مره بر پایبندی آوارگان فلسطینی در لبنان به هویت ملی خود و تعهد کامل آنها به طرح مقاومت در برابر رژیم اشغالگر و بازگشت به سرزمین‌شان تاکید کرد.