مقام های اندونزیایی از اعمال محدودیت بر شبکه های مجازی با هدف جلوگیری از تشدید آشوب های پساانتخاباتی در این کشور خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، روز چهارشنبه(1خردادماه)، وزیر امنیت اندونزی در اظهار نظری از اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی در این کشور با هدف جلوگیری از تشدید آشوب های پساانتخاباتی در اندونزی خبر داد.

ویرانتو وزیر امنیت اندونزی گفت:"برای جلوگیری از شیوع حرف های تحریک آمیز و گسترش اخبار جعلی از طریق شبکه های اجتماعی، ما امکان استفاده از برخی قابلیت های شبکه های اجتماعی را محدود می کنیم". سه شنبه شب گذشته، 6 نفر در اثر ناآرامی های پساانتخاباتی در جاکارتا جان خود را از دست دادند.

این حادثه اندکی پس از آن اتفاق افتاد که کمیسیون انتخاباتی اندونزی تایید کرد، جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی ، بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شده است.