صباح الاحمد الجابر الصباح گفت: ما در شرایط بسیار خطرناک و حساسی هستیم و باید آرامش به منطقه بازگردد. همگان باید در تعامل با رخدادهای کنونی از عقل و حکمت خود بهره گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از سایت اینترنتی النشره، صباح الاحمد الجابر الصباح ، امیر کویت در بازدیدی از مقر وزارت خارجه این کشور اظهار کرد: یک سال و نیم از عضویت غیردائم کویت در شورای امنیت می‌گذرد و طی این دوره دیپلماسی کویت نقش ممتازی همراه با واقع‌بینی و توازن را ایفا کرده و مدافع مسائل جهان عرب و اسلام بوده است.

وی تأکید کرد: ما در شرایط بسیار خطرناک و حساسی هستیم و باید آرامش به منطقه بازگردد. همگان باید در تعامل با رخدادهای کنونی از عقل و حکمت خود بهره گیرند.