رسانه‌های سودانی از تلاش برخی نظامیان برای کودتا در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، تلاش برای کودتا در سودان از سوی افسرانی از پلیس و ارتش صورت گرفت که اخیرا بعد از موفقیت انقلاب سودان، بازنشسته شدند. شورای نظامی انتقالی سودان یکشنبه گذشته دستور بازنشستگی تعداد زیادی از افسران پلیس را صادر کرد.

این شورا چهارشنبه مذاکرات با گروه‌های آزادی و تغییر را به حالت تعلیق درآورد و معترضان همچنان به تحصن در مقابل مقر فرماندهی ارتش برای تحویل قدرت به دولت مدنی ادامه می‌دهند.

برخی رسانه ها از شکست کودتای افسران بازنشسته خبر دادند.