همسر رئیس اسبق پلیس بین الملل، پناهندگی فرانسه را دریافت کرده است. منگ هونگ وی رئیس سابق اینترپل، تبعه چین بوده و مدتی قبل پس از سفر به چین، به اذعان همسرش مفقود شده بود. مقام های چینی، منگ هونگ وی را متهم به سواستفاده از قدرت و دریافت رشوه کرده اند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، همسر رئیس اسبق اینترپل ( پلیس بین المللمنگ هونگ وی ، پناهندگی فرانسه را دریافت کرده است. این موضوع توسط امانوئل مارزیگنی وکیل وی که به نمایندگی از او امور مربوطه را پیگیری کرده، اعلام شده است. 

پلیس بین الملل که مقر آن در فرانسه است، در ماه اکتبر گذشته گفت: منگ از سمت خود به عنوان رئیس این نهاد استعفا داده است. این اقدام چند روز پس از آن انجام شد که همسر منگ هونگ وی گفت: وی پس از سفر به چین مفقود شده است. 

دادستان های چینی در این ماه، به طور رسمی بر علیه منگ هونگ وی اقامه دعوا کردند. آن ها وی را متهم به سو استفاده از قدرت و دریافت رشوه کرده اند.