رئیس جمهوری فرانسه وعده داد تا در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی جدید، مالیاتها را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، امانوئل مکرون در اظهاراتش که در جریان یک سخنرانی دو ساعت و نیمه و یک کنفرانس خبری در محل کاخ الیزه مطرح شدند، وعده داد تا در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی جدید، مالیات ها را کاهش دهد، در دولت تمرکززدایی انجام دهد، جلوی تعطیل شدن بیمارستانها و مدارس به دلیل مشکلات اقتصادی را بگیرد ، حقوق های بازنشستگی را افزایش دهد و در خدمات رفاهی تغییراتی بدهد.

او عنوان کرد : احساس عمیق بی عدالتی مالی، اجتماعی و استانی که در اعتراضات معترضان نمود یافته را درک می‌کند. وی افزود که معتقد است اصلاحاتی که در دو سال گذشته اجرا کرده "نه فقط باید حفظ شود بلکه باید باز هم پیگیری شده و تشدید شود".

ماکرون با وجود درخواست برای بازگشت آرامش به فرانسه، در عین حال پذیرفت که مردم به سیستم اعتمادی ندارند. او گفت که هسته اولیه خواسته‌های تظاهرکنندگان، خواسته‌های عادلانه بوده است.

ماکرون در سخنرانی خود گفت : اصلاحات دولت تا به حال اصلاحات درستی بوده اما پذیرفت که سرعت مطلوبی نداشته است.

از جمله اصلاحات جدیدی که ماکرون اعلام کرده، عبارتند از: کاهش مالیات‌ها به میزان پنج میلیارد یورو، بازگرداندن قانونی که حقوق مستمری بگیران را با تورم بالا می‌برد، تمرکززدایی بیشتر از دولت، آسان‌تر کردن امکان برقراری رفراندوم و همچنین تعطیلی دانشگاه ای‌ان‌ای که بسیاری از روسای جمهوری و مدیرعامل‌های فرانسه از این دانشگاه نخبه‌پرور بیرون می‌آمدند.