سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان گفت: این شورا برای فراهم کردن شرایطی جهت تکمیل روند تغییر تلاش می‌کند و به دنبال حکومت کردن نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، شمس‌الدین کباشی سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان گفت: وجوه مشترک‌ بسیاری با گروه‌های آزادی و تغییر وجود دارد و دوره انتقالی دو ساله بوده و ممکن است کمتر شود اما هرگز بیشتر از این نخواهد بود. این شورا از دیگر قشرهای سودان به ویژه زنان غافل نیست.

پیش از این الصادق المهدی ، رهبر مخالفان سودان اعلام کرده بود، در صورت عدم دستیابی شورای نظامی و مخالفان به توافقی درباره تحویل حکومت، ضد کودتا در سودان ممکن است رخ دهد.

معاون رئیس شورای نظامی سودان هم با بیان اینکه ما از هم اکنون آماده تحویل حکومت به جوانان در صورت آمادگی آن‌ها هستیم گفت، شورای نظامی با همه توان خود برای تأمین نیازهای ضروری کشور تلاش می‌کند و نیروهای پشتیبانی سریع در تمام استان‌های این کشور برای تأمین نیازهای شهروندان مستقر شده‌اند.