روز چهارشنبه(4 اردیبهشت)، رهبران اعتراضات در سودان تهدید به برگزاری اعتصاب عمومی و گسترده در این کشور کرده اند مگر آنکه حاکمان نظامی سودان به درخواست آن ها یعنی واگذاری قدرت به یک دولت غیر نظامی عمل کنند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه(4 اردیبهشت)، رهبران اعتراضات در سودان تهدید به برگزاری اعتصاب عمومی و گسترده در این کشور کرده اند مگر آنکه حاکمان نظامی سودان به درخواست آن ها یعنی واگذاری قدرت به یک دولت غیر نظامی عمل کنند.

صادق فرخ یکی از رهبران اعتراضات سودان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش شما در صورتی که شورای نظامی سودان از واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی خودداری ورزد چه خواهد بود گفت: انجام اقداماتی که فشارها بر شورای نظامی را تشدید خواهند کرد.

وی افزوده:"ما راهپیمایی های گسترده ای برگزار خواهیم کرد، ما حتی برای برگزاری اعتصابات گسترده نیز آمادگی داریم". سودان از دسامبر سال گذشته که اعتراض ها بر علیه حکومت عمرالبشیر رئیس جمهور سابق سودان آغاز شد، تا دوره فعلی که وی از قدرت خلع و شورای نظامی سودان به طور موقت قدرت را به دست گرفته، درگیر تنش و ناآرامی بوده است.