ویلیام بار دادستان کل آمریکا گفته است: گزارش مولر تایید می کند که دولت روسیه به دنبال دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بوده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه(29 فروردین ماه)، ویلیام بار دادستان کل آمریکا گفته است: گزارش مولر تایید می کند که دولت روسیه به دنبال دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بوده است. با این حال، هیچ مدرکی دال بر اینکه یک آمریکایی با این روند همکاری داشته است، به دست نیامده است.