روز پنجشنبه(29 فروردین ماه)، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرده: فیونا هیل مشاور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ، این هفته از مسکو دیدار کرده و روابط دوجانبه روسیه و آمریکا را با یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه به بحث گذاشته است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز پنجشنبه(29 فروردین ماه)، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرده: فیونا هیل مشاور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ، این هفته از مسکو دیدار کرده و  روابط دوجانبه روسیه و آمریکا را با یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه به بحث گذاشته است. 

روابط روسیه_آمریکا در ماه های گذشته بویژه از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ، فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. رئیس جمهور آمریکا متهم است که روابط مخفی با روسیه داشته است. منتقدان ترامپ مدعی اند روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، دخالت داشته است. 

فیونا هیل مسوول امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی آمریکا است.