خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است: عربستان سعودی سال آینده میزبان نشست رهبران گروه جی ۲۰ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آناتولی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است: عربستان سعودی سال آینده میزبان نشست رهبران گروه جی ۲۰ خواهد بود. این خبرگزاری افزوده است: پادشاهی سعودی میزبان پانزدهمین نشست گروه جی 20 در 21 و 22 نوامبر سال 2020 خواهد بود.

دستور کار نشست آتی جی 20، شامل موضوعات مالی، اقتصادی و اجتماعی از جمله مسائل انرژی، محیط زیستی، آب و هوایی، اقتصاد دیجیتال، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش و مسائل کاری و کارگری خواهد بود.

اقتصاد کشورهای عضو جی 20، 85 درصد از اقتصاد جهانی را در بر می گیرد.