رای اولین بار، سخنگوی گروه طالبان از حضور زنان در هیات مذاکره کننده طالبان برای شرکت در گفتگوهای ماه جاری در قطر با موضوع آینده افغانستان خبر داده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، برای اولین بار، سخنگوی گروه طالبان از حضور زنان در هیات مذاکره کننده طالبان برای شرکت در گفتگوهای ماه جاری در قطر با موضوع آینده افغانستان خبر داده است.  

حضور زنان در تیم مذاکره کننده طالبان برای این گروه که سال ها حقوق زنان را انکار می کرده است، قدمی رو به جلو تلقی می شود و می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که مطالبات زنان نیز در گفتگوهای صلح افغانستان که با هدف پایان بخشیدن به بحران 17 ساله این کشور انجام می شوند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان اصلی گروه طالبان در گفتگویی تلفنی عنوان کرده:"زنان نیز در هیات طالبان برای شرکت در گفتگوهای دوحه، حضور خواهند داشت". مجاهد نامی از زنان حاضر در تیم مذاکراتی طالبان نبرده است با این حال، به این نکته اشاره کرده که این زنان، نسبتی با اعضای ارشد طالبان ندارند، از افغان های معمولی در داخل و خارج از افغانستان هستند که به نوعی حامی وطرفدار طالبان محسوب می شوند.