مخالفان سودانی به رهبران جدید نظامی این کشور اصرار کرده اند تا هر چه سریع تر، قدرت را به یک حکومت غیرنظامی تحویل دهند. اتحادیه آفریقا نیز تهدید به تعلیق عضویت سودان در این نهاد کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، مخالفان سودانی به رهبران جدید نظامی این کشور اصرار کرده اند تا هر چه سریع تر، قدرت را به یک حکومت غیرنظامی تحویل دهند. اتحادیه آفریقا نیز با حمایت از آن ها اعلام کرده: اگر انتقال قدرت به غیرنظامیان ظرف مدت 15 روز اتفاق نیفتند، اتحادیه آفریقا عضویت سودان در این نهاد را به حالت تعلیق درخواهد آورد.

اتحادیه آفریقا، جایگزینی عمرالبشیر رهبر سابق سودان را با یک شورای نظامی، کودتایی غیرقابل قبول خوانده است. اتحادیه آفریقا، انتقال قدرت به شورای نظامی سودان را در تضاد با آرمان های مردم سودان عنوان کرده است. 

عمرالبشیر رهبر سودان، اواخر هفته گذشته پس از بیش از 3 دهه حکومت بر سودان، بر اثر فشارهای فزاینده مردمی و همچنین با اجبار نظامیان سودانی، مجبور به استعفا شد.