تسای اینگ ون رئیس جمهور تایوان در اظهار نظری گفته است: تایوان ترسی از مانورهای نظامی چین که این هفته برگزار شدند ندارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، روز سه شنبه(27فروردین ماه)، تسای اینگ ون رئیس جمهور تایوان در اظهار نظری گفته است: تایوان ترسی از مانورهای نظامی چین که این هفته برگزار شدند ندارد. این اقدام پس از آن انجام شد که مانورهای نظامی چین توسط یک مقام ارشد آمریکایی محکوم شدند و به مثابه تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه توصیف شده بودند.

ارتش آزادیبخش چین گفته است: روز دوشنبه، کشتی های جنگی، بمب افکن ها و هواپیماهای شناسایی چین، تمرین های نظامی لازم و ضروری را در اطراف جزیره تایوان انجام داده اند. رئیس جمهور تایوان اعلام کرده: "ما حتی در مورد یک وجب از خاک خود مصالحه نخواهیم کرد. ما همیشه بر آزادی و دموکراسی کشور خود اصرار داشته ایم". تسای اینگ ون این اظهارات را در جلسه ای که به مناسبت بزرگداشت روابط تایوان و آمریکا، در تایپه برگزار شده بود ایراد کرده است. وی افزوده: خریدهای تسلیحاتی تایوان از آمریکا به تایپه کمک می کند تا نیروی هوایی خود را بیش از پیش تقویت کند.

تنش میان چین و تایوان از جمله موضوعات حساس امنیتی در شرق آسیا است. چین بر این باور است که تایوان بخشی از خاک چین است.