روز پنجشنبه(22 فروردین ماه)، یک سازمان بشردوستانه در گزارشی اعلام کرده: در سه ماهه اول سال 2019، بیش از 137000 سومالیایی مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند و آواره شوند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز پنجشنبه(22 فروردین ماه)، یک سازمان بشردوستانه در گزارشی اعلام کرده: در سه ماهه اول سال 2019، بیش از 137000 سومالیایی مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند و آواره شوند. 

بر اساس گزارش ها، تعداد آمارگان ماه به ماه افزایش داشته است. تنها در ماه مارس، 51 هزار نفر آواره شده اند. بر اساس آمارها، به طور کلی 2.6 میلیون نفر در سومالی آواره هستند. 

بنا به گزارش ها، خشکسالی و جنگ، دو دلیل اصلی آواره شدن مردم سومالی است. سومالی سال است درگیر جنگ و درگیری است.