مرکز اطلاع رسانی فلسطین اشاره کرد که مراجع محلی در نیویورک تظاهرکنندگان را متفرق و ۱۵ نفر از آن‌ها را نیز بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از این روزنامه اشاره کرد که مراجع محلی در نیویورک تظاهرکنندگان را متفرق و ۱۵ نفر از آن‌ها را نیز بازداشت کردند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نوشت که اعضای این سازمان یهودی در محکومیت ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی اقدام به بستن دفاتر birthright کردند که تحت نظارت آژانس یهود و دولت رژیم صهیونیستی در نیویورک فعالیت می‌کند.