سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: پاکستان تصمیم گرفته است که ۳۶۰ زندانی هندی متشکل از ۳۵۵ صیاد و پنج شهروند عادی را که دوران محکومیتشان تکمیل شده، آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از رویترز زندانیان پاکستانی و هندی که در کشور مقابل محبوس هستند، معمولاً به دلیل تنش‌های موجود میان این دو کشور پس از گذراندن دوران محکومیت خود ماه‌ها یا حتی سال‌ها در زندان باقی می‌مانند.

همزمان با کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند بر سر درگیری‌هایی که مقامات جهانی را به درخواست از این دو کشور همسایه برای خویشتن‌داری واداشت، محمد فیصل ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: پاکستان تصمیم گرفته است که ۳۶۰ زندانی هندی متشکل از ۳۵۵ صیاد و پنج شهروند عادی را که دوران محکومیتشان تکمیل شده، آزاد کند.

به گفته سخنگوی این وزارت، این زندانیان در چهار گروه آزاد خواهند شد و اولین گروه آنان هشتم آوریل(۱۹ فروردین) آزاد می‌شوند.

طبق فهرست‌هایی که در ماه ژانویه میان این دو کشور تبادل شد، ۳۴۷ زندانی پاکستانی در هند محبوس هستند که ۲۴۹ تن از آنان شهروند عادی و ۹۸ تن ماهیگیر هستند.

همچنین ۵۳۷ زندانی هندی نیز در زندان‌های پاکستان هستند که ۴۸۳ تن از آنان ماهیگیرند.

این سخنگو اظهار کرد: امیدواریم هند نیز همین اقدام را درباره زندانیان ما انجام دهد.