معاون وزیر خارجه قزاقستان از زمان برگزاری دور جدید مذاکرات آستانه درباره سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر خارجه قزاقستان امروز (پنجشنبه) اعلام کرد دور بعدی مذاکرات آستانه درباره سوریه در روزهای ۲۵ و ۲۶ آوریل در شهر نورسلطان (آستانه سابق) برگزار خواهد شد.

شهر آستانه که اخیرا نام آن تغییر پیدا کرده است میزبان چندین دور از مذاکرات درباره سوریه با مشارکت سه کشور روسیه، ایران و ترکیه بوده است.