رییس کمیسیون اروپا گفت : طی روند بریگزیت در قبال لندن بسیار بردبار بوده است اما با عدم دستیابی انگلیس به اجماعی بر سر خروج از اتحادیه اروپا، کم کم صبرش لبریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ژان کلود یونکر اظهار کرد: ما بردباری زیادی در قبال دوستان انگلیسی مان به خرج داده‌ایم اما این صبوری رو به اتمام است. دوست دارم انگلیس در چند ساعت یا چند روز به توافقی درباره آینده این راه دست یابد.

رئیس کمیسیون اروپا  یادآور شد، بروکسل متوجه شده است قانونگذاران انگلیسی از چه جنبه‌ای از بریگزیت خوششان نمی‌آید اما اتحادیه اروپا نمی‌داند "پارلمان انگلیس به چه چیز آری خواهد گفت".

یونکر همچنین اظهار کرد، تصمیم بر سر برگزاری رفراندوم دوم درباره بریگزیت با هدف خروج از این بن‌بست، کاملاً بر عهده انگلیس است.