اردوغان گفت: همان قدر که برای ریشه کنی تروریسم مسلح قاطع هستیم برای نابودی تروریسم اقتصادی نیز تلاش می کنیم .

به گزارش خبرگزاری موج، رجب طیب اردوغان در گردهمایی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در منطقه کاغذخانه استانبول افزود: در داخل و خارج کشور ترکیه کسانی را که چشم طمع به نان و نمک این ملت دوخته اند را نخواهد بخشید.

وی به پرداخت بدهی های خارجی اشاره کرد و گفت: ترکیه ارتباطی با صندوق بین المللی پول ندارد و بدهی های خود را را پرداخت کرده است.

علیرغم کاهش ارزش پول ملی طی یک سال اخیر در ترکیه، دولت ترکیه هیچ گونه اقدامی برای دریافت وام و کمک مالی از صندوق بین المللی پول نکرد. بر عکس، دولت پس از تصفیه حساب کامل با صندوق بین المللی پول در سال 2013، همکاری خود با آن را کاهش داده و سپس ارتباط خود با این صندوق را به کلی قطع کرد.

رئیس جمهور ترکیه به موضوع بحران سوریه اشاره و تصریح کرد که پس از انتخابات این کشور، موضوع بحران دمشق را نه در میز مذاکره، بلکه در میدان حل خواهد کرد.