مجلس عوام انگلیس در رای گیری که ساعتی پیش صورت گرفت 441 رای مثبت به تمدید مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجلس عوام انگلیس تمدید مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به رای گذاشت که 441 نماینده به نفع تمدید مهلت رای دادند و 105 نماینده رای منفی به تمدید مهلت خروج انگلیس از برگزیت دادند.

با توجه به رای‌گیری انجام شده، مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا 12 آوریل می‌تواند تمدید شود.