"ایگور مورگولوف" معاون وزیر خارجه روسیه با همتای کره شمالی خود "ایم چون ایل" در تاریخ 14 مارس در مسکو گفتگو و رایزنی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشا تودی، "ایگور مورگولوف" معاون وزیر خارجه روسیه با همتای کره شمالی خود "ایم چون ایل" در تاریخ 14 مارس در مسکو گفتگو و رایزنی خواهد کرد. در هفته جاری، دو هیات از کره شمالی از مسکو دیدن کردند. این اقدام در راستای افزایش تماس های دیپلماتیک میان دو کشور در مدت اخیر تفسیر می شود.

در هفته جاری، کیم یونگ جائه وزیر امور اقتصاد خارجی کره شمالی در جلسه یک کمیسیون بین دولتی راجع به تجارت، اقتصاد، علم و همکاری های فنی شرکت کرد. از سوی دیگر، یک مقام ارشد حزب کمونیست کره شمالی نیز در هفتادمین سالگرد توافقنامه دوجانبه روسیه و کره شمالی برای همکاری اقتصادی و فرهنگی شرکت نمود.