وکیل پیشین رییس جمهوری آمریکا اسناد فساد اخلاقی ترامپ را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مایکل کوهن وکیل شخصی پیشین ترامپ در جلسه استماعی در کمیته نظارت مجلس نمایندگان این کشور از اسناد پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های مستهجن که مدعی ارتباط نامشروع با ترامپ بوده است، پرده برداشت.

کوهن تصویری از یک چک 35 هزار دلاری در وجه او با امضای رئیس جمهوری آمریکا را نشان داد که برای بازپرداخت 35 هزار دلار پولی که او به «استورمی دنیلز» بازیگر فیلم های مستهجن پرداخت کرده بود، دریافت کرده است.

وکیل پیشین رییس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به فساد اخلاقی ترامپ ، چک های دیگری را که از سوی پسر ترامپ و سازمان تجاری او در وجه این بازیگر صادر شده بود، افشا کرد.

این افشاگری کوهن می تواند پسر ترامپ را به دلیل نقض قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی در آمریکا بسته به میزان آگاهی وی از دلیل این پرداخت ها، تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

کوهن در این جلسه استماع همچنین اعتراف کرد که ترامپ به او گفته حق السکوت را از منابع دیگری به این بازیگر بدهد تا مسیر این پرداخت ها قابل پیگیری نباشد.

وی در اظهارات خود از همه کمک هایی که به ترامپ برای رسیدن به ریاست جمهوری کرده بود اظهار پشیمانی کرد و ترامپ را یک «نژاد پرست، فریبکار و متقلب» دانست.

کوهن سال گذشته در جلسه دادگاه در مورد شهادت دروغ در کنگره در مورد زمان انجام اموری برای انعقاد توافق مربوط به احداث برج ترامپ در مسکو، به جرم خود اعتراف کرد.

وی به «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده رسیدگی به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که چندین بار با ترامپ و اعضای خانواده وی در مورد این پروژه مذاکره کرده است.

کوهن پس از روبرو شدن با چندین اتهام از سوی بازپرس ویژه، برای تخفیف در مجازات خود حاضر به پذیرفتن جرم و همکاری با او شد.