فاطمه پهلوانی گفت: امروز در کشور ژاپن رشد اقتصادی بسیار کم است و همان اندازه رشد اقتصادی که در این کشور وجود دارد که در نتیجه افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت تولید است. از این رو خلأ بهره وری در نتیجه ضعف در آموزش است.

رییس سازمان بهره وری ایران در حاشیه شانزدهمین همایش تعالی سازمانی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بهره وری در تمام دنیا بهره وری به صورت سیستماتیک و از بخش آموزش در مدارس و دانشگاه ها این برنامه را دنبال می کنند، گفت: امروز در کشور ژاپن رشد اقتصادی بسیار کم است و همان اندازه رشد اقتصادی که در این کشور وجود دارد در نتیجه افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت تولید است.

فاطمه پهلوان با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش بهره وری با توسعه همکاری های آموزشی ترویجی با دانشگاه ها و آموزش پرورش است، تصریح کرد: نرسیدن به بهره وری در ایران حکایت از این موضوع است که به صورت سیستماتیک به این مقوله پرداخته نشده است، زیرا بهره وری در چند بخش سرمایه، اجرا و...به وجود می آید، از این رو یکپارچگی برنامه و همکاری همه بخش ها از اهمیت بالایی دارد.

او با بیان اینکه پاکستان در غالب خدمات ای پی او برنامه ملی در زمینه کیفیت و بهره وری طراحی کرده است، گفت: در کشورهای در حال توسعه که می خواهند از تکیه بر منابع عبور کنند اتحاد اهمیت بالایی دارد که امروز برخی کشورها از جمله پاکستان بر این مقوله تاکید کرده اند و در مسیر تقویت اقتصادی قرار گرفته اند، در حالی که ایران از سال 1344 عضو ای پی او هست و هنوز ایران در زمینه بهره وری در انتهای جدول قرار دارد.