نیروهای انصارالله موافقت کردند که از دو بندر یمن از فردا خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، نیروهای انصارالله قرار است تا پنج کیلومتر از بندر الصلیف و از بندر رأس عیسی بر اساس اولین گام از توافق حاصل شده خارج شوند. بر اساس مرحله اول توافق، نیروهای انصارالله از دو بندر الصلیف و رأس عیسی تا مسافت پنج کیلومتری عقب نشینی می‌کنند و نیروهای دولت مستعفی یمن نیز در مسافت یک کیلومتر از منطقه "کیلومتر ۷" در شرق حدیده به عقب‌نشینی تن می‌دهند. همچنین مسیر به سمت آسیاب‌های دریای سرخ باز می‌شود تا آرد از این آسیاب‌ها خارج شده و طی ۱۱ روز توزیع شود.

بر اساس توافق‌ها، کنترل بندر حدیده نیز به مقامات محلی داده خواهد شد، اما هنوز جزئیاتی از این روند وجود ندارد.