مصطفی شنتوپ با کسب 336 رای توانست ریاست پارلمان ترکیه را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان پارلمان ترکیه امروز برای انتخاب رییس جدید پارلمان ترکیه رای گیری انجام دادند. بر اساس قانون رای گیری، برای انتخاب رییس پارلمان، یکی از کاندیداها باید حدنصاب آرا را به دست آورد. در دو دور اول رای‌گیری هیچیک از کاندیداها نتوانستند آرای لازم را به دست آورند و در دور سوم شنتوپ توانست با کسب ۳۳۶ رای به ریاست پارلمان برسد.

در این رای گیری ها ۵۲۸ نماینده شرکت کردند. در این رای گیری مصطفی شنتوپ ، نماینده تکرداغ حزب عدالت و توسعه ، امام حسین فیلیز، نماینده غازی آنتپ حزب "خوب"، سرپیل کمال‌بی، نماینده ازمیر حزب دموکراتیک خلق ، انگین آلتای، نماینده استانبول حزب مردم جمهوری خواه کاندیدا بودند.

چندی قبل، بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر سابق ترکیه به دلیل کاندیداتوری برای شهرداری استانبول از سمتش به عنوان رییس پارلمان استعفا داد.

پس از ییلدیریم، جلال آدان، نماینده استانبول به عنوان مسن‌ترین نماینده در پارلمان ترکیه ریاست موقت پارلمان را بر عهده داشت.