فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دربیانیه ای خواستار خویشتنداری نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این بیانیه آمده است: وخامت اوضاع زندگی در ونزوئلا توام با بحران چند بعدی در این کشور، بر شمار فزاینده ای از ونزوئلایی ها تاثیرگذار است. خودداری دولت از به رسمیت شناختن وضعیت فوق العاده انسانی به تشدید تنش منتهی می شود.

موگرینی در این بیانیه با اشاره به گزارش های منتشر شده در مورد ناآرامی در ونزوئلا، اقدامات خشونت بار و افزایش شمار قربانیان به ویژه در مناطق مرزی، افزود: قویا خواستار خویشتنداری نهادی امنیتی و مجری قانون، خودداری از اعمال زور و صدور مجوز ورود کمک به این کشور هستیم. به کارگیری گروه های مسلح غیرمعمول برای ارعاب غیرنظامیان و قانونگذارانی که برای توزیع کمک ها بسیج شده اند، از نظر ما غیرقابل قبول است. 

در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا از قبل به اختصاص بیش از 60 میلیون یورو کمک در سال 19-2018 میلادی با هدف کاستن از آلام آسیب پذیرترین اقشار جامعه ونزوئلا متعهد بوده است؛ ضمن اینکه تعهدمان را به کمک به افراد نیازمند تا زمان لازم، افزایش این کمک ها و همکاری بیشتر و با ساز وکارهای هماهنگ کننده جامع تر تحت نظارت نهادهای سازمان ملل و منطبق با اصول انسانی، بی طرفانه، بی غرضانه و مستقل، مورد تاکید قرار می دهیم. 

موگرینی در این بیانیه اعلام کرد: منشا بحران ونزوئلا ، سیاسی و سازمانی است، از اینرو راه حل ممکن تنها از طریق سیاسی، به دست می آید. ما همچنین خشونت و هر گونه اقدامی را که به بی ثباتی بیشتر منطقه منجر شود، به شدت محکوم و رد می کنیم.

این بیانیه در پایان حاکی است: مردم ونزوئلا متحمل آلام بسیاری شده اند و اکنون زمان آنست که در مورد سرنوشت شان تصمیم گیری کنند. ما خواستار برقراری دمکراسی از طریق انتخابات ریاست جمهوری آزاد، شفاف و معتبر هستیم و اتحادیه اروپا از طریق گروه تماس بین المللی برای حمایت از این فرآیند، آمادگی دارد.