عمر البشیر تغییرات جدیدی در حاکمیت سودان اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، عمر البشیر رئیس جمهور سودان امروز شنبه فرمانی جدید صادر کرد.

وی طی فرمانی، سرلشکر عوض محمد احمد ابن عوف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور با حفظ سمتش به عنوان وزیر دفاع برگزید.

رئیس جمهور سودان همچنین محمد طاهر را به عنوان نخست وزیر سودان برگزید.

این در حالی است که  منابع سودانی از تظاهرات گسترده در برخی شهرهای سودان به دنبال تصمیمات اخیر عمر البشیر رئیس جمهور سودان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: مخالفان عمرالبشیر در مناطق مختلف خارطوم پایتخت این کشور و نیز شهر ام درمان علیه وی دست به تظاهرات زدند و خواستار رفتن وی و رژیمش شدند.

این اعتراضات در مناطق بری، جبره، الدیم، المنشیه، الشعبیه، المزاد و شمبات در خارطوم و المورده در ام درمان برگزار شد.

همزمان اتحادیه های شغلی و حامیان تغییر و آزادی خواهان برگزاری تظاهرات در همه شهرها و مناطق سودان شدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی سودان شمار زیاد را به دنبال اعلام حکومت نظامی بازداشت کردند که عثمان میرغنی سردبیر روزنامه التیار در میان بازداشت شدگان قرار دارد.

شایان ذکر است که عمر البشیر شب گذشته در نطقی از اعمال حالت فوق العاده به مدت یکسال در سودان و انحلال دولت وفاق ملی این کشور خبر داده بود.

گفتنی است سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون شاهد اعتراضاتی در خارطوم و دیگر شهرهای این کشور است. مردم سودان در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی دست به برپایی تظاهرات می زنند.

دولت سودان شمار کشته ها در جریان اعتراضات را بیش از ۲۰ نفر اعلام کرده است حال آنکه سازمان عفو بین الملل این تعداد را ۳۷ نفر اعلام کرده است.