"ریا الحسن" وزیر جدید امنیت داخلی لبنان اولین زنی است که در لبنان و در کل جهان عرب، عهده دار یک منصب ارشد امنیتی شده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از آسوشیتدپرس، انتصاب یک زن به عنوان وزیر امنیت داخلی لبنان، وی را تبدیل به نخستین زن در لبنان و کل جهان عرب کرده است که عهده دار مناصب ارشد امنیتی است. "ریا الحسن" پست خود را در قالب دولت جدید لبنان و پس از قریب به 9 ماه بن بست سیاسی در این کشور تحویل گرفته است. وی یکی از 4 زن کابینه 30 نفری لبنان است که حضور این تعداد زن در کابینه خود یک رکورد است. 

الحسن ریاست شماری از آژانس های امنیتی را بر عهده خواهد داشت که عمدتا با یکدیگر رقیب هستند و مسوول حفظ ثبات و امنیت در کشوری هستند که در مدت اخیر، شاهد فعالیت های مخرب گروه های شبه نظامی و انتقال ناآرامی از کشور جنگ زده مجاور خود یعنی سوریه به داخل لبنان بوده است. 

الحسن در سال 2009 نیز تبدیل به اولین زنی در منطقه شد که عهده دار وزارت اقتصاد شده بود.