هیلاری کلینتون اعلام کرد که ۲۰۱۸ از بسیاری جهات دوران تیره و تاریکی برای آمریکا بود.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر خارجه پیشین آمریکا در پیام سال نوی خود در ادامه اظهاراتش اعلام کرد که وی از هر کسی مانند فعالان، خبرنگاران، برگزارکنندگان انتخابات، کاندیداها و معترضان که توانستند "چراغی در دالان تاریک برده و آن را روشن کنند"، سپاسگزار است.

وی نوشت: من از هر کسی که چراغی در دالان تاریک برده و آن را روشن کرد، سپاسگزارم، مانند فعالان حقوق بشری که از کودکان در مرزها حمایت کردند، خبرنگاران که برای حقیقت و درستی به پاخاستند، برگزارکنندگان انتخابات (میان‌دوره‌ای کنگره) که برای شرکت همگان در انتخابات ۲۰۱۸ تلاش کردند، کاندیداها که با شجاعت و اشتیاق رقابت کردند و رای‌دهندگان که کاری کردند که صدایشان شنیده شود و در نهایت به طور مسلم همه کسانیکه تظاهرات کردند و برای ارزشهایشان جنگیدند.  

هیلاری کلینتون در ادامه پیام خود خواستار روشنایی بیشتر در سال ۲۰۱۹ شد.