رئیس جمهور مصر برای مقابله با تهدیدات فرقه ای، دستور تشکیل یک نهاد جدید امنیتی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، دستور تشکیل نهاد جدیدی برای مقابله با مسائل فرقه ای را داده است. این دستور به دنبال رشته ای از عملیات های فرقه ای-تروریستی علیه مسیحیان قطبی این کشور صادر می شود. ریاست این نهاد جدید با مشاور امنیت ملی و ضد تروریسم رئیس جمهور مصر خواهد بود. در حال حاضر، ریاست این دستگاه به عهده ی مجدی عبدالغفار، وزیر کشور سابق مصر است. هدف اصلی این نهاد، تعریف و توسعه استراتژی هایی است تا از وقوع وقایع و خشونت های فرقه ای، پیشگیری و مقابله شود.