اتحادیه کارمندان فدرال آمریکا از دولت این کشور به دلیل تضییع حقوق کارمندان و کارگران شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج به نقل از هافینگتن پست، اتحادیه کارمندان فدرال  آمریکا از دولت آن کشور به دلیل تعطیلی بخش هایی از دولت آمریکا و تضییع حقوق کارمندان و کارگرانِ متاثر از این رویداد، شکایت کرد. اتحادیه کارمندان فدرال، دولت آمریکا را به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق کارگران و کارمندان سرزنش کرد و شکایت خود از این وضع را در روز دهم تعطیلی دولت تنظیم و به دادگاه تسلیم کرده است.

10 روز از تعطیلی دولت آمریکا که ناشی از شکاف میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دموکرات های آمریکایی در مورد تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک است می گذرد. امری که تعطیلی دولت و متاثر شدن کارگران و کارمندان از این اقدام را به همراه داشته است. بنا بر گزارش ها، قریب به 380 هزار کارگر و کارمند به مرخصی اجباری فرستاده شده اند و قریب به 420 هزار نفر  نیز در مراکز حساس دولتی و حکومتی به کار خود ادامه می دهند اما پولی دریافت نمی کنند.

وکیل و نماینده این کارگران و کارمند در بیانیه ای اعلام کرده است: "برای هیچ کارفرمایی مناسب نیست تا با کارمندان خود اینگونه رفتار کند چه برسد به دولت آمریکا که بخواهد اینچنین رفتاری را از خود نشان دهد". آنطور که به نظر می رسد، هیچ چشم اندازی از رسیدن توافق میان رییس جمهور آمریکا و دموکرات ها برای خاتمه دادن به بحران و بهتر شدن وضع هم وجود ندارد.