واشنگتن پست در گزارشی به افشاگری در مورد ادعاهای بی اساس ترامپ پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از هافینگتن پست، با خاتمه یافتن سال 2018 و آغاز سال 2019، واشنگتن پست در گزارشی به گزارش دروغگویی و ادعا های نادرست رئیس جمهور آمریکا پرداخته است. بر اساس این گزارش، ترامپ در سال 2018، هزاران دروغ و ادعای نادرست داشته است. نویسنده واشنگتن پست به دلیل دروغگویی های فراوان ترامپ، سال 2018 را سالی با "فریب بی سابقه" از جانب وی توصیف کرد.

واشنگتن پست معتقد است ترامپ در دو سال ریاست جمهوری خود قریب به 7600 دروغ گفته است. وی در سال 2018 به طور متوسط روزی 15 دروغ گفته که در مقایسه با سال 2017، افزایش سه برابری را نشان می دهد. سوزان گلاسر پیشتر از این در مقاله ای در مجله ی نیویورکر دروغگویی رو به رشد دونالد ترامپ را تایید کرده بود. عنوان مقاله ی وی این بود:" دروغگویی روزافزون ترامپ درست است، وی این کار را عامدانه انجام می دهد".