هزاران تن از مردم صربستان برای چهارمین هفته متوالی علیه رئیس جمهوری این کشور دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش خبرگزاری موج، معترضان مخالف دولت الکساندر ووجیچ معتقدند در دوران ریاست جمهوری وی آزادی های مدنی رو به زوال رفته و محدود شده است.

معترضان در بلگراد دست به راهپیمایی علیه رئیس جمهوری زده و با در دست داشتن بنرهایی که رویشان نوشته شده بود "ووجیچ دزد است" خیابان های پایتخت را مسدود کردند.

مخالفان دولت صربستان می‌گفتند که رئیس جمهوری کنترل سختی بر جریان اصلی رسانه‌ای اعمال کرده و صدای مخالفان را به حاشیه رانده است. ووجیچ این اتهامات را رد کرده است.

اعتراضات پس از آن آغاز شد که ماه گذشته میلادی یکی از سیاستمداران اپوزیسیون مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مخالفان دولت می‌گویند که این حمله در نتیجه سخنرانی منزجرانه از سوی دولت ووجیچ رخ داده است. تظاهرات اخیر خیابانی یکی از بزرگترین ابراز نارضایتی علیه دولت کنونی صربستان است.

ووجیچ که ملی‌گرای افراطی است، گفته می‌خواهد صربستان را به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا سوق دهد.