عارف علوی مداخله نظامی آمریکا در منطقه را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری موج ، رئیس جمهوری پاکستان با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه از ویرانی‌های به وجود آمده به دلیل حضور نظامی آمریکا انتقاد کرد.

وی در توئیتر نوشت: کشورهای که مورد آزمایش سیاست‌های مداخله‌گرایانه آمریکا قرار گرفتند دچار رنج وعذابی بزرگ شده‌اند. گام بعدی باید بازسازی تخریب‌های بوجود آمده در این جنگ‌ها باشد.

توئیت علوی در پاسخ به یک توئیت از ترامپ بود که دربردارنده نقل قولی از سناتور رند پائول جمهوری‌خواه آمریکا درباره مداخله‌های نظامی این کشور بود. در توئیت ترامپ آمده بود: نباید کار آمریکا جایگزینی رژیم‌ها در سراسر جهان باشد.