ارتش سوریه در ادامه عملیات خود و به کمک اهالی مقادیر زیادی مهمات و سلاح کشف و ضبط کردند که بخشی از این سلاح‌ها منشاء اسرائیلی، آمریکایی و اردنی داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج ، ارتش سوریه از کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات آمریکایی در حومه شمالی قنیطره خبر دادند.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود و به کمک اهالی مقادیر زیادی مهمات و سلاح کشف و ضبط کردند که بخشی از این سلاح‌ها منشاء اسرائیلی، آمریکایی و اردنی داشته‌اند.

 این سلاح‌ها در نزدیکی دیوار حائل با جولان اشغالی در غرب شهرک "جباثا الخشب" در حومه شمالی قنیطره کشف شد.

این سلاح‌ها در مخفیگاه‌هایی که تروریست‌ها در زیر زمین حفر کرده بودند، جاسازی شده بود که از جمله این سلاح‌ها می‌توان به موشک‌های ضد زره، گلوله‌های خمپاره،‌ تعدادی تفنگ و تیربارهای اسرائیلی، آمریکایی و اردنی، تعداد زیادی ماسک و مین‌های زمینی و نیز مقادیر زیادی مهمات اشاره کرد.

همچنین در این عملیات یک خودروی زرهی و مقادیری دارو و تجهیزات پزشکی برای عملیات جراحی از جمله تجهیزات ساخت غرب و اسرائیل و همچنین مقادیر زیادی داروهای کشاورزی عربستانی در این کشف و ضبط شد.

تیم‌های پاکسازی مناطق آزاد شده سوریه روز گذشته هم مقادیری سلاح و موشک از جمله موشک‌های آمریکایی و داروهای اسرائیلی را از پناهگاه گروه‌های تروریستی کشف و ضبط کرده بودند.