طی ماه میلادی گذشته بیش از ۲ هزار شهرک نشین صهیونیست مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار داده اند، این در حالی است که جامعه جهانی در برابر این حرمت شکنی سکوت اختیار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از فلسطین الیوم، روند تعرض شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تشدید شده است، سلسله تعرض های شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی با چراغ سبز نظامیان این رژیم صورت می پذیرد.

در همین راستا، طبق آخرین آمار، طی ماه میلادی گذشته بیش از ۲ هزار شهرک نشین صهیونیست مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار داده اند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که جامعه جهانی در قبال تعرض های مکرر صهیونیست ها به مقدسات فلسطینیان سکوت اختیار کرده است.