بنا به گفته یکی از پرسنل فرودگاه فرانکفورت، تعدادی از پناهجویان افغان در آلمان به کشورشان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از رادیو آلمان، یکی از پرسنل فرودگاه فرانکفورت صبح امروز اعلام کرد: تعدادی از پناهجویان افغان مستقر در آلمان به کابل منتقل شدند. 

وی با بیان اینکه پرواز صبح امروز پناهجویان افغانی به سمت کابل در راستای تداوم برنامه بازگرداندن پناهجویان افغانستانی صورت گرفته، افزود: در پرواز امروز از فرانکفورت به کابل ۱۴ پناهجوی دیگر افغانی به کشورشان بازگردانده شدند. 

آلمان از سال ۲۰۱۶ روند بازگرداندن پناهجویان افغانی به کشورشان را آغاز کرده و این هجدهمین پروازی است که پناهجویان افغان را به کابل باز می گرداند. 

به دنبال تشدید ناامنی ها در افغانستان در چند سال اخیر شمار زیادی از پناهجوی افغان راهی اروپا شدند که اکثر آنها نیز در آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند.

چندی پیش نیز ۶۹ پناهجو و کمی بعدتر ۴۶ پناهجوی دیگر افغانستانی که در خواست پناهندگی آنها از سوی آلمان رد شده بود از این کشور اخراج شدند.