راهپیمایی و اعتراض جلیقه زردها در خیابان شانزلیزه به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه های بالای زندگی در فرانسه است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش ازهزار نفر از جلیقه زردها در شانزلیزه دست به تجمع اعتراضی زده و با خواندن سرود ملی فرانسه شعار "ماکرون استعفا بده" سر دادند. پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین آبپاش کرده و تاکنون ۲۴ تن را دستگیر کرده است.

پلیس فرانسه اعلام کرده که در بحبوحه نگرانی‌های ناشی از رخنه راست‌ها و چپ های افراطی در داخل  راهپیمایی جلیقه زردها، ۲۴ تن دستگیر شده‌اند.

رفت و آمد در اطراف خیابان شانزلیزه تقریبا متوقف شده است، دلیل اصلی برگزاری چنین راهپیمایی هایی در فرانسه اعتراض به افزایش قیمت سوخت و هزینه های بالای زندگی است.

بیش از دو هفته است که جلیقه‌ زردها در اعتراضات خود خیابان‌ها و راه‌ها را بسته و تبدیل به بزرگ‌ترین چالش‌ برای امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور شده‌ است.

صدها جلیقه زرد زیر طاق نصرت پیروزی در ابتدای خیابان شانزلیزه تحصن کرده و شعار "ماکرون استعفا" سر دادند.