رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد افزایش حقوق دانفورد را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج روزنامه واشنگتن‌ پست گزارش داده که جان کلی، رئیس کارکنان کاخ سفید گفته که از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواسته تا حقوق ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش را زیاد کند.

جان کلی از ترامپ پرسیده که فکر می‌کند دانفورد چقدر دستمزد می‌گیرد و ترامپ گفته پنج میلیون دلار.

کلی اما بعدا گفته که شخصی چون دانفورد کمتر از  ۲۰۰ هزار دلار در سال دریافت می‌کند.

این افشاگری باعث شد تا رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد افزایش حقوق دانفورد را با توجه به ستاره‌های روی یونیفورمش مطرح کند.

این روایت درباره گفتگوی میان ترامپ و جان کلی بخشی از گزارش بزرگتر درباره تلاش ترامپ برای کاهش کسری بودجه فدرال است، اگرچه وی می‌کوشد تا برخی سیاست‌هایی را که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود،‌ اعمال کند.

بدهی دولت آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ به ۱.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. کسری بودجه در سال مالی ۲۰۱۸، ۱۷ درصد رشد داشته است. ترامپ قول داده تا بدهی ملی را کم کند.