دادگاه امارات متیو هجز را در اتهام جاسوسی از طرف دولت بریتانیا مجرم شناخته است.

به گزارش خبرگزاری موج، متیو هجز، دانشجوی ۳۱ ساله دانشگاه دورهام انگلیس که به حبس ابد محکوم شده، گفته است که در زمان دستگیری در فرودگاه ابوظبی در حدود شش ماه پیش، در حال سفری تحقیقی بوده است.

دادگاه امارات او را در اتهام "جاسوسی از طرف دولت بریتانیا" مجرم شناخته است. هجز ارتکاب هرگونه جرمی را رد کرده است.

بنا به گزارش بی‌بی‌سی، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که از یک "متحد دوست و قابل اعتماد" انتظار صدور چنین حکمی را نداشته است و این اقدام "خلاف اطمینان‌هایی بوده که قبلا به بریتانیا داده شده بود".

وزیر خارجه انگلیس خواهان بازنگری امارت در این حکم شده است.