استفان زایبرت با تاکید بر لزوم اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل گفت: برلین و پاریس اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل را عاملی برای تسریع در بهبود شرایط مهاجرتی در سراسر جهان می دانند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه دی ولت، «استفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان در سخنانی در برلین  از برخی کشورهای اروپایی مخالف پیمان مهاجرتی سازمان ملل  انتقاد کرد .او با تاکید بر لزوم اجرایی شدن این پیمان اظهار داشت: آلمان از پیمان مهاجرتی سازمان ملل حمایت می کند. 

وی در ادامه افزود: دولت آلمان این پیمان را همسو با دستیابی به اهداف خود در راستای سیاست های مهاجرتی بین المللی می داند. 

سخنگوی دولت آلمان با اشاره به گفتگوهای اخیر میان مقامات فرانسه و آلمان خاطرنشان کرد: برلین و پاریس اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل را عاملی برای تسریع در بهبود شرایط مهاجرتی در سراسر جهان می دانند. 

زایبرت همچنین گفت: دولت آلمان از چالشهای بین المللی در خصوص بحران مهاجرت مطلع بوده و خواهان رفع این معضلات است.