فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه بر احترام به حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبر گزاری موج به نقل از خبرگزاری سانا، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه با تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت ملی سوریه گفت: احترام به حاکمیت ملی سوریه امری اجتناب ناپذیر است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که احترام به حاکمیت ملی سوریه امری اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین گفت: اقداماتی هرچند محدود برای نقض توافق آتش بس در ادلب واقع در شمال غرب سوریه انجام گرفته است.

دی میستورا اظهار داشت: باید شرایط برای بازگشت پناهندگان سوری فراهم شود.

وی گفت که از پیشنهادات برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه حمایت می کند.