مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: اقدامات آمریکا علیه ایران و فشار بر مردم را یک جنایت جنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در این پیام که در توئیتر منتشر شده با اشاره به اقدام آمریکا در باز گرداندن تحریم های ایران، نوشت: بخش های مختلفی از حقوق بین الملل استفاده از قحطی و گرسنگی را به عنوان سلاح جنگی ممنوع کرده اند. بر اساس بیانیه رُم این اقدام استفاده از گرسنگی و قحطی به عنوان ابزار جنگی جنایت جنگی محسوب می شود.