وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های کالیفرنیا اوضاع این شهر بحرانی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های کالیفرنیا، اوضاع این شهر بحرانی اعلام شده است.

وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های کالیفرنیا باعث شده است بسیاری از مردم به دلیل دود ناشی از آتش، خانه‌های خود را ترک و به شهرهای دیگر از جمله کلرادو نقل مکان کنند.

همچنین خبرها حاکی از توصیه پزشکان به خارج نشدن مردم بویژه بیماران قلبی از منازل خود در این مناطق است.

در مجموع، تا کنون آتش‌سوزی در کالیفرنیای شمالی بیش از 6700 سازه را در وسعتی معادل حدود 140 مایل مربع تخریب کرده است.