وزیر خارجه عربستان در ادامه ادعاهای خصمانه خود گفت: ایران بزرگ ترین حامی تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از الیوم السابع ، عادل الجبیر ، وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست گفت‌وگوی منامه در بحرین، در یک نشست خبری با خالد بن احمد همتای بحرینی خود مدعی شد: امروز دو چشم انداز در خاورمیانه داریم ؛ چشم انداز روشن عربستان و چشم انداز تاریک ایران.

وی افزود: نور همیشه بر تاریکی پیروز می شود اما سوال این است که این شکست چگونه ممکن است؟

وی در ادامه ادعاهای خصمانه خود گفت: ایران بزرگ ترین حامی تروریسم است.

وزیر خارجه سعودی گفت که روند صلح باید کلید روابط با اسرائیل باشد.