​ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در ساحل غربی را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند که به دنبال آن شماری از آنها کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المسیره، ​ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در ساحل غربی را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند که به دنبال آن شماری از آنها کشته شدند. سلسله عملیات‌های انتقام جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در الدریهمی واقع در ساحل غربی را زیر آتش حملات توپخانهای خود قرار دادند.

به دنبال این عملیات گسترده شماری از عناصر سعودی کشته و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند. 

در همین حال، نیروهای یمنی تعدادی از مواضع متعلق به مزدوران سعودی را در جبهه های مختلف نبرد ازجمله در مأرب هدف قرار دادند.