شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی که به آلمان وارد شده بودند بر اساس سیاست های مهاجرتی دولت آلمان به کشور مبدا بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رادیو آلمان، دولت آلمان شماری از مهاجران غیرقانونی که از کشورهای الجزایر، تونس و مراکش به آلمان آمده بودند را به کشورهای مبداء بازگرداند. 

بر اساس اعلام اداره مهاجرت آلمان، پس از بررسی های صورت گرفته این اداره نتوانسته به اطلاعات دقیقی از هویت اصلی این افراد دست پیدا کند، به همین دلیل در راستای اتخاذ سیاست های امنیتی ناچار به بازگرداندن آنها به کشورهای مبداء شده است.

اداره مهاجرت آلمان بدون اشاره به تعداد دقیق این افراد اعلام کرد: طی هشت ماهه اخیر حدود ۴۰۰ پناهجوی غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود بازگردانده شدند. شمار زیادی از این مهاجران از کشورهای شمال آفریقا وارد خاک آلمان شده اند.