رئیس سابق پارلمان عراق در دیدار با «برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور با وی در خصوص آخرین تحولات عراق رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سومریه نیوز، سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق با برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

سلیم الجبوری در این دیدار تصدی پست ریاست جمهوری توسط برهم صالح را به وی تبریک گفت.

الجبوری همچنین بر لزوم تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق تأکید کرد.

رئیس سابق پارلمان عراق تأکید کرد که قانون اساسی اختیارات زیادی را برای ریاست جمهوری عراق جهت حمایت و حفاظت از تمامیت ارضی کشور و ایجاد وحدت میان دستگاه ها و نهادهای گوناگون، پیش بینی کرده است.