​شهروندان بحرین شب گذشته، جمعه، 13 مهرماه، تظاهرات گسترده ای را علیه رژیم آل خلیفه در مناطق مختلف برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از صوت المنامه، مناطق مختلف بحرین شب گذشته به صحنه تظاهرات علیه آل خلیفه تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین با برگزاری تظاهرات های گسترده اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه شیعیان، علماء و فعالان سیاسی را به شدت محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه مقامات رژیم آل خلیفه، ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهداء، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

معترضان بحرینی در تظاهرات های خود که عمدتا در «ابوصیبع» و «الشاخوره» برگزار شد، خواستار آزادی هرچه سریعتر علماء و فعالان سیاسی از زندان های آل خلیفه شدند.